1. Właścicielem Sklepu internetowego www.sklep.modrzew.wroclaw.pl jest:
  Modrzew S.J.
  53-521 Wrocław ul. Skwierzyńska 29B
  Tel./fax. (71) 362-69-55
  sklep@modrzew.wrocław.pl
 2. Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym www.sklep.modrzew.wroclaw.pl odbywa się według niniejszego regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym www.sklep.modrzew.wroclaw.pl oznacza akceptacje przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z niniejszego regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.
 4. Z oferty Sklepu może korzystać każdy, kto posiada zdolność do wykonywania czynności prawnych.
 5. Ceny towarów wyrażone są w PLN i zawierają podatek VAT, ale nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia.
 6. Do dostarczonej przesyłki zawsze dołączany jest dokument dostawy i sprzedaży.
 7. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
  • Gotówką - w kasie Sprzedawcy- przy odbiorze towaru w magazynie Sprzedawcy;
  • Przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie Sklepu. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie, w polu „tytułem”, prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem.
  • Za pobraniem - wówczas zapłata następuje przy odbiorze przesyłki do rąk kuriera,
 8. Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez formularz wypełniany na stronach Sklepu. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie zasygnalizowany automatycznie przez system na adres e-mail podany przy rejestracji, wiadomością zawierającą w treści link do potwierdzenia. Zamówienia wymagają elektronicznego potwierdzenia przez zamawiającego po otrzymaniu wiadomości e-mail jak wyżej.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości lub zawierających treści o charakterze bezprawnym. Klient ma prawo zmienić lub anulować złożone zamówienie przed jego wysłaniem, kontaktując się ze sklepem w sposób telefoniczny. O dokonaniu wysyłki Sklep zawiadamia Klienta wiadomością e-mail wysłaną na adres podany przy rejestracji. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.
 10. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres pocztą kurierską w ciągu siedmiu dni roboczych. Wyjątkiem są artykuły z umieszczoną w opisie produktu informacją o wydłużonym czasie realizacji. Klient będzie obciążony kosztami wysyłki w zależności od wagi lub długości (paczka standardowa - do 30kg i 140cm długości) paczki. Przy paczkach o długości powyżej 1,4 mb do 2,2mb należy wybrać opcję "długa paczka". Przy produktach przekraczających 2,2 mb należy podać długość cięcia produktu, żeby nie przekraczał długości transportowej. Paczki zazwyczaj wysyłane będą firmą kurierską DPD. Jeśli klient ma podpisaną umowę z inną firmą kurierską istnieje możliwość wysyłki paczki przez wskazaną przez klienta firmę kurierską. Towar można również odebrać osobiście w siedzibie firmy w 53-521 Wrocław ul. Skwierzyńska 29B w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. 9a. Przy zamówieniach o wartości 2000 PLN netto jeżeli zamówiony towar wymaga użycia drugiego opakowania doliczone zostaną koszty transportu drugiej paczki.
 11. Po uregulowaniu zapłaty zawartość przesyłki powinna być sprawdzona w obecności kuriera na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań. W razie nie zgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem lub stwierdzeniu uszkodzenia opakowania, kupujący powinien odnotować ten fakt na liście przewozowym firmy kurierskiej, i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę wiadomością e-mail na adres sklep@modrzew.wroclaw.pl . Reklamacja będzie przez Sklep internetowy www.sklep.modrzew.wroclaw.pl niezwłocznie rozpatrzona. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem bez uwag na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.
 12. Sklep daje możność zwrotu zakupionego towaru w stanie nienaruszonym w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przesyłki za wyjątkiem zakupionych szablonów, przyrządów służących do nawiercania lub frezowania otworów pod zawiasy i towarów sprowadzanych na specjalne zamówienie. itp. Aby dokonać zwrotu zakupionego towaru należy wysłać na własny koszt paczką na adres firmy Modrzew S.J. Stwierdziwszy spełnienie warunków, którym zwroty podlegają, Modrzew S.J. zwróci cenę zapłaconego produktu Klientowi na wskazany rachunek bankowy. Zwrotowi nie podlega opłata udziału w kosztach wysyłki i obsługi o ile taka miała miejsce, www.sklep.modrzew.wroclaw.pl nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem.
 13. Sklep internetowy www.sklep.modrzew.wroclaw.pl może wysyłać Klientowi wiadomości e-mail na adres podany przy rejestracji, zawierające informacje handlowe lub oferty. Klient ma prawo odmówić przyjmowania następnych takich wiadomości po otrzymaniu którejkolwiek z nich.
 14. Dane Klientów są przechowywane przez Sklep zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych i są wykorzystywane wyłącznie w związku z działalnością Sklepu.
 15. W razie zapotrzebowania na dodatkowe informacje o produktach w sklepie nie ujęte w opisie produktu, klient kieruje zapytanie na adres biuro@modrzew.wroclaw.pl.
 16. Niektóre informacje podawane na stronie produktu mogą być nieaktualne z uwagi na stałe poszerzanie asortymentu. P.P.U.H.Modrzew Sp.J. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, oraz poprawiania treści udostępnianych w serwisie www.modrzew.wroclaw.pl w dowolnym czasie i zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników serwisu.
 17. Fotografie i rysunki zamieszczone w sklepie internetowym nie zawsze są zdjęciem danego produktu, mogą one być zdjęciem innego produktu danej grupy, różnić się kolorem, odmianą itd. należy je traktować jedynie uzupełniająco. 1 5. Zgodnie z art. 38.(1) U.P.K. informujemy o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. 16 . Zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych... z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPUH MODRZEW s.j. ul.Skwierzyńska 29B 53-521 Wrocław
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie art.6 ust.1 lit. b) rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych.
  • ma Pani /Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych)
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.